Vart tar dina utskick vägen? - Sustenta Communication

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Vart tar dina utskick vägen?

Bara 5 av 6 utskick når ända fram till dina mottagares inkorgar. Resten försvinner på vägen, ofta utan att du vet om det. Det är i alla fall resultatet enligt en rapport från Return Path.

Istället för att fokusera på leveransgraden (deliverability rate) är det bättre att titta på inbox placement (saknar en bra term på svenska, men innebär utskick som når inkorgen).

En artikel från GetResonse reder ut begreppen. Här kommer en sammanfattning på svenska:

Skillnaden i inbox placement rate skiljer sig mycket, både mellan länder och branscher. Dom flesta ligger mellan 80-90 procent. Men det finns branscher som sticker ut kraftigt. Utskick om mjukvaror och internet inte ens når fram till hälften av mottagarna.

Leveransgraden är antal skickade mejl minus studsar (mejl som av kända orsaker inte når fram) delat på det totala antalet skickade mejl.

Inbox placement rate är det totala antalet utskick minus studsar, men även minus alla mejl som går till spamkorgen och av okända orsaker försvinner på vägen, dividerat med det totala antalet.

En del plockas bort av spamfiltern (runt 6 procent i genomsnitt). Men nästan dubbelt så många (11 procent) försvinner på vägen av okända orsaker.

Enligt Return Path är avsändarens rykte hos spamfiltren huvudorsaken till 77 procent av alla mejl som plockas bort på vägen.

Ett annat problem är var dom mejl tar vägen som verkligen når fram till inkorgen.

Dels har många olika e-postadresser, aktiva och mer passiva. Dessutom var hamnar dom allra flesta företagsutskicken under reklamfliken hos mottagare med Gmail. Bara runt 2 procent går till den primära inkorgen. Eftersom Gmail straffar dom som aktivt uppmanar sina mottagare att lyfta över utskicken till den primära, går det bättre för dom som låter bli.

Relevans och innehåll är A och O

Det du först och främst kan göra för att öka din inbox placement är att leverera relevant och bra innehåll som mottagarna gärna öppnar, läser och klickar på. Kan du få dom att även svara, skicka vidare och spara dina mejl är det ännu bättre. Eller favoritmarkera dig som avsändare.

Då får du bra rykte i systemen och din e-post får en betydligt behagligare resa.

För att minska andelen utskick som inte kommer fram är ett aktivt förvaltande av e-postlistorna viktigt.

Plocka bort hårda studsar, alltså mejl med permanenta fel, på en gång. Dom mjuka studsarna, som beror på tillfälliga fel, kan få ett par chanser, men sedan ska e-postadressen helst plockas bort.

Även inaktiva prenumeranter bör bearbetas. Försök att motivera dom att öppna dina mejl. Men gör dom inte det så kanske dom inte ska vara med på din lista.

Bra listor och aktiva prenumeranter skapar en god cirkel som gör det lättare att nå fram helt enkelt.

Artikeln på GetResponse blogg har flera bra länkar och grafer som är värda att titta närmare på.

Foto: Pixabay, CC0

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: