Skapa nya datafält och merge tags - Sustenta Communication

Skapa nya datafält och merge tags

Din första e-postlista har tre fält som grundinställning, förnamn, efternamn och e-postadress. Vill du samla in fler uppgifter från dina prenumeranter behöver du fler datafält. Med hjälp av dessa går det sedan att enkelt segmentera, alltså dela upp, e-postlistan. På så vis går det att rikta mer specifika och relevanta utskick till en utvald grupp.

Det går även att infoga texten i dom olika fälten som är individuella för varje prenumerant, genom så kallade marge tags. Det är väldigt enkelt när man vet hur man gör.

Lägg till ett datafält

I den här instruktionen använder vi oss av ett konto på MailChimp. Hur du skapar ett gratis konto för din e-postmarknadsföring kan du läsa här.

Hitta en e-postlista i MailChimp

Börja med att gå in på den e-postlista som du vill lägga till fler fält för. Klicka på fliken lists och sedan på själva listan.

Nya datafält till e-postlistan

Väl inne på listan går du till settings och klickar på fliken List fields and merge tags. Där kommer du att se dom datafält som finns med från början. Längst ned går det att lägga till ett nytt fält.

Lägg till ett fält

I längst till vänster är fältens namn [1.] och vilken typ av fält det handlar om som email eller text. Det syftar till vilken typ av information man kan skriva in i fältet. Namnet går att ändra och kan förslagsvis skrivas på svenska. I den andra kolumnen [2.] kan du bocka i vilka fält som ska vara obligatoriska. Dom kommer att visas med en * i formulären. Det går också att välja om dom ska vara synliga eller inte för prenumeranterna. Du kanske vill ha kvar fältet för efternamn, men just nu vill du inte att det ska visas och då är det bara att bocka ur visible. I den gröna kolumnen [3.] väljer du en merge tag.

lägga till datafält och mergetags

Så funkar merge tags

Merge tagen för e-post är *│EMAIL│* eller *│MERGE0│* och för förnamn *│FNAME│* eller *│MERGE1│*. (Tecknet │ skrivs genom  att trycka ned altknappen+179 på en PC)

Om du i ett nyhetsbrev skriver: “Hej  *│FNAME│*! Du har givit oss e-postadressen *│EMAIL│*, stämmer den?” Då kommer merge taggen automatiskt att bytas ut mot namnet och e-postadressen för varje mottagare. Ingen kommer alltså se taggen, utan bara sina egna uppgifter när dom läser mejlet. Alltså, när en merge tag skrivs i ett e-postutskick kommer innehållet i fältet längst till vänster (i den rosa rutan) att visas för varje mottagare, istället för taggen.

I den röda kolumnen [4.] kan du ange om du vill att merge tagen ska få ett innehåll om fältet är tomt. Skriver du “vuxen” så kommer det att stå vuxen varje gång du lägger in merge tagen i en text om du inte fyller på med något annat som till exempel “barn” eller “ungdom”. Du kan även ta bort datafältet från listan genom att klicka på papperskorgen.

Fält med styrda valmöjligheter

I den orangea rutan [5.] väljer du vilken typ av fält du vill att det nya fältet ska vara. Det kan till exempel vara fritext, enbart siffror eller om du vill ha en lista med förutbestämda val, så kallad drop down (rullgardinsmeny) eller radio buttons. 

Rullgardinsmeny för e-postlista

Dessa två alternativ är bra när man vill styra valen. Till exempel om ert företag finns på ett visst antal orter som ni vill dela upp listan efter. På bilden är det nya fältet en drop down. Fler städer går att lägga till genom att klicka på ett +-tecken. Det har automatiskt fått en merge tag *│MERGE4│*, men det går att ändra till vad man vill. *│STAD│* blir mycket lättare att komma ihåg när man skriver sitt nyhetsbrev.

Lägg till dom fält du vill ha.  Fundera sedan på hur dom går att använda för att göra e-postmarknadsföringen ännu effektivare genom att personalisera och segmentera.