Sätta mål i Google Analytics – Sustenta Communication

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Sätta mål i Google Analytics Steven Depolo CC BY 2.0

Sätta mål i Google Analytics

Bestäm vad det är du vill att besökare ska göra när dom besöker din webbplats för att sedan sätta mål i Google Analytics som mäter om du lyckas. Utan mål är det rent generellt svårt att veta om man har lyckats. Det gäller i allra högsta grad analyser av data från den digitala marknadsföringen.

För att få ut mer av din webbplats och andra marknadsföringsinsatser är det viktigt att kunna mäta om besökarna eller mottagarna av ditt budskap agerar så som du hoppas på. För att enkelt kunna stämma av det i Google Analytics skapar du mål som du sedan kan följa upp och analysera.

Det är inte alls komplicerat att komma igång om du bara har en konto kopplat till din webbplats.

För att skapa ett nytt mål går du till administratörsfliken i ditt konto på Google Analytics och väljer sedan mål i vy-kolumnen.

Sätta mål i Google Analytics, börja med att klicka här

I det här exemplet tittar vi inte på e-handel, utan målet handlar helt enkelt om att du bestämmer vad du vill att besökare ska göra på din webbplats. På så sätt blir det enkelt att se om din strategi lyckas eller inte. Det ger konkreta data för att kunna förändra och förbättra så att du lyckas ännu bättre i framtiden.

Olika typer av mål i Analytics

Ett mål är inte det samma som ett slutmål, alltså att besökare blir kunder. För att nå så långt måste vägen dit vara utstakad och genom att mäta olika aktiviteter kan du se var problemen ligger eller vad som faktiskt gör att du får kunder (konverterar besökarna). Läs om konverteringar här.

Är målet att besökare ska registrera sig för till exempel ett nyhetsbrev kan du sätta upp det som ett besök på en specifik sida. Om nya prenumeranter skickas vidare per automatik till en “tacksida” direkt efter genomförd registrering är det den sidan du ska ange som mål. Vill du att besökare ska ladda ned en pdf kan du sätta webbadressen för pdf:en som mål. Har besökarna tagit sig till dessa sidor innebär det också att du fått dom att göra precis det som du vill på webbplatsen.

Välj typ av mål i Google Analytics

Välj mål som besök på en viss sida eller engagemang på webbplatsen.

Båda dessa aktiviteter är småsteg till att knyta besökarna närmare dig och göra dom till betalande kunder. Du kan även ge målet ett ekonomiskt värde. Även om det inte är en pengatransaktion kan du sätta ett värde på en till exempel en ny prenumerant på nyhetsbrevet. Värdet du anger används i Google Analytics och för att förenkla och förtydliga dina rapporter. Det kan underlätta när du ska analysera resultatet. Tänk på att det här inte handlar om e-handel där värdet av ett köp redan är fastslaget. Kanske har du kalkyler som visar vad målet är värt, eller så har du inte det och då går det bra att sätta ett värde ändå.

Som med allt annat i digital marknadsföring är det viktigt att ifrågasätta det man tror är sant i första läget och analysera sina data för att senare kunna ändra värdet om det är felaktigt.

Ge målet ett värde (om du vill)

Ett mål kan även helt enkelt vara att en besökare ska besöka minst två sidor, vilket faktiskt innebär att dom har visat ett intresse. Genom att göra det till ett uttalat mål kan det ju också innebära att du faktiskt mer aktivt börjar locka besökare att ta sig vidare på webbplatsen. Det kan leda till ett större fokus på att sidor och blogginlägg ska locka till ytterligare läsning eller att på olika sätt ta del av det du har att erbjuda.

Sätt upp mål på en gång och ändra dom eller sätt nya när du lär dig mer.

Det krävs inga avancerade strategier för att komma igång och börja sätta mål i Google Analytics. Genom att skapa mål och sedan följa upp resultatet kommer du att lära dig mer om besökarna på webbplatsen och kan sedan efter det förfina målen eller sätta upp nya.

Med målen väl på plats ger det fina möjligheter att närmare studera hur besökarna gjorde för att uppfylla dom. Vilka vägar dom tog och vilka kanaler som bidrog på vägen? Andra viktiga lärdomar kan vara hur lång tid en besökare behöver på sig för att uppfylla målet (att konvertera). Sker det oftast på första besöket eller tar det flera veckor?

Då går det att lägga resurserna på rätt ställe och förbättra det som uppenbarligen inte fungerar så bra.

Huvudbild: Steven Depolo, CC BY 2.0

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: