Hitta rätt tajming - När ska man skicka e-post egentligen?

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Man som krampaktigt klamrar sig fast vi visaren

Rätt tajming – När ska man skicka e-post egentligen?

När ska man skicka e-post för att få bäst resultat? Hur ofta bör man skicka sitt nyhetsbrev? Spelar tiden någon roll för att så många som möjligt ska läsa utskicket? Ett enkelt svar är att det beror på…

Men det finns ett par riktlinjer och trender kryddade med en dos statistik

Mobila trender välter gamla sanningar

För det första så blir e-posten allt mer mobil i och med att internettrafiken flyttas över till smarta telefoner. Förändringen går väldigt fort, men klart är i alla fall att över hälften av all e-post öppnas i mobilen.

Mobila vanor förändrar också beteendet och suddar ut gränserna mellan jobb och fritid. Det innebär att det inte finns någon universell “bästa tidpunkt” när dom flesta sitter i lugn och ro framför datorn och går igenom mejlen.

Enligt en rapport går fyra av fem av alla som har en smartphone omkring med den under alla dygnets vakna timmar utom två. Så det är kort sagt ganska nära till inkorgen i stort sett jämt.

E-posten tar inte helg

När andra försöker hitta den perfekta tidpunkten för ett utskick så öppnas det luckor när vanorna förändras. E-postfloden är till exempel betydligt mindre på förmiddagarna lördag och söndag. Det kan ju vara en minst lika bra tidpunkt som torsdag efter lunch för att nå just dina kunder.

Om inte annat är konkurrensen i inkorgen lägre och en tid då många har en betydligt lugnare sinnesstämning för att ta till sig bra innehåll. Dina kunder kanske är tillgängligare på mejlen klockan nio på kvällen när barnen har somnat än klockan nio på morgonen när dom sitter i möte.

Förmodligen finns det tidpunkter som är bättre än andra, men det beror på dina prenumeranter och vad du säljer eller vill kommunicera. Bara genom att testa och utvärdera kommer du att få svar.

Det är också viktigt att ställa det i relation till uppsatta mål. Är det viktigaste att bygga upp sitt varumärke och stärka sin relation till kunderna, eller att sälja slut på lagret innan höstkollektionen anländer.

Alla har sin bästa tidpunkt

För att försöka hitta svaret på när man ska genomföra sitt utskick gjorde MailChimp en omfattande analys baserad på klick från sina drygt åtta miljoner kunders många miljarder individuella utskick.

Generellt sett var det få som helst öppnade mejlen mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Måndag till fredag var betydligt bättre än helgerna, men ingen veckodag stack ut som klart mer populär. Klockslagen mellan 9-14 var lite bättre än andra tider, men inget klockslag var en solklar favorit.

Oavsett om man tittade på olika länder. åldrar eller utskickens karaktär så var det liknande kurvor. Hobbyrelaterade utskick gick däremot mycket bättre på helgerna än myndighetsutskick. Yrkesgrupper med extremt olika dygnsrytm varierade dock en hel del. Inte så förvånande kanske.

Rent generellt är det fler som helst öppnar sin e-post mitt på dagen under arbetsdagarna. Men… det kanske inte alls gäller för din målgrupp.

Målet med ett utskick är ju sannolikt inte heller att det bara ska öppnas, utan faktiskt leda till någon form av handling. Att någon skannar av sin hög med e-post är inte det samma som kvalitet. Det är möjligt att dom som faktiskt öppnar sin e-post söndag förmiddag också tar sig tid att läsa den i lugn och ro. Håll koll på statistiken!

Relevans är viktigare än frekvens

Om tidpunkten har blivit mer luddig i kanterna med nya vanor, så är det kanske lite enklare att prata om intervallen mellan utskicken. Men innan diskussionen huruvida man ska skicka någonting ofta eller sällan finns går det inte att nog understryka vikten av att vara relevant och leverera värde.

Oavsett hur ofta eller hur sällan dina kunder hör av dig, kommer deras engagemang att minska om du inte ger dom ett bra innehåll som är värt att ta del av. Ha därför inte en högre frekvens än att du hinner med att leverera.

Varken en hög eller en låg frekvens kommer att ge bra resultat, men utan värdefullt innehåll kan en hög frekvens orsaka större skada. Dina prenumeranter kan gå från oengagerade till irriterade, vilket i bästa fall gör att din e-post lämnas oöppnad och i sämsta fall rapporteras som spam. Det i sin tur sänker dina möjligheter att nå andra kunder när utskicken fastnar i spamfiltren.

Mer sällan bättre än för ofta

Rent praktiskt är det svårt att hinna producera bra innehåll varje dag och det kräver också en hel del från mottagaren. Nio av tio går igenom mejlen varje dag och då krävs det en extremt stor lojalitet för att just ditt mejl ska prioriteras.

Även en gång i veckan kan vara lite mycket. En undersökning från Yesmail visade att utskick en gång i månaden gav bäst engagemang från mottagarna.

Att det skulle finnas ett egenvärde att visa upp sitt varumärke ofta genom mer frekventa utskick är ytterst tveksamt. På vilket sätt gagnar det ett företag att synas om det också ger en känsla av irritation?

Diskussionen bör alltså inte börja med frekvensen, utan med relevansen. Sedan gäller det att vara ärlig mot sig själv och fråga sig hur ofta kunderna verkligen är mottagliga för mina utskick. Kommunikationen ska utgå från mottagarna och inte från avsändaren.

Även om nya prenumeranter gärna tar emot ett utskick om dagen är det viktigt att se hur engagemanget utvecklar sig över tid. Den som är mottaglig för många utskick precis efter registreringen kanske inte vill höra av er en gång om dagen i evighet.

Då kanske det är bättre att automatisera en välkomstserie som kommer lite oftare i början för att sedan skicka ett nyhetsbrev lite mer sällan. Det går också att automatisera utskick som enbart går ut till dom prenumeranter som verkligen är engagerade och har ett större intresse.

Viktigt med regelbundenhet

En annan faktor som talar för ett lite glesare intervall mellan utskicken är att det blir lättare att hålla schemat. Det är lätt hänt att man är lite för het på gröten när allt är nytt och att gå ut för hårt i starten och snabbt tröttna.

För att få engagerade och lojala prenumeranter är regelbundenheten viktig. Ska det ut ett utskick i veckan är det stor risk att den frekvensen börjar hacka efter ett tag. Eller så tappar innehållet i kvalitet och bli urvattnat om man är strikt med att hålla schemat trots att det inte riktigt finns tid för produktion.

Anpassa därför frekvensen efter vad som är genomförbart på ett kvalitativt sett över tid. Var realistisk och sätt schemat så att utskicket inte blir en belastning utan istället är roligt att producera. Det kommer prenumeranterna att märka.

Individuellt triggade utskick

Har du fått den här artikeln skickad genom ett e-postutskick så är leveranstiden anpassad till just dig. Ett alternativ eller komplement till exempelvis månadsutskick är automatgenererade utskick som triggas igång av en aktivitet.

I det här fallet är det registreringen av e-postadressen för ett utskick om bättre kommunikation via e-post som är triggern. För en webbshop skulle en trigger kunna vara köpet av en specifik produkt. Det innebär att varje utskick anpassas efter prenumerantens aktivitet och kan även styras av engagemanget. Exempelvis kan intervallerna av ett utskick anpassas så att ett mejl måste öppnas innan nästa skickas.

Det är ett bra sätt att åtminstone inleda kommunikationen med en automatgenererad uppsättning utskick eftersom mottagaren rimligtvis har dig i färskt minne. Då kan man också ha en tätare frekvens i inledningen för att sedan ha ett längre mellanrum mellan kontakterna.

Hade nytta av artikeln så får du gärna dela den med andra!

Vill du få en skjuts i din kundkommunikation med hjälp av e-posten så kontakta gärna mig, Torbjörn Sandblad på 0708-940 557 eller torbjorn.sandblad [at] sustenta.se

Foto: KellarW, CC BY 2.0

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: