Hur man kan använda dynamiskt innehåll i sin e-post

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Två generationer som pratar

Målgruppsanpassa med dynamiskt innehåll

Genom att använda informationen om dina kunder är det möjligt att individualisera utskicken för olika målgruppen och på så sätt öka relevansen.

Men det finns många olika sätt att gör det på. I en artikel listar Email on Acid Dom 10 bästa sätten att använda dynamiskt innehåll. Här kommer en sammafattning på svenska:

Dynamiskt innehåll eller segmentering

Skillnaden mellan segmentering och dynamiskt innehåll är att man genom segmentering tar fram olika kampanjer som skickas till respektive segment.

Genom att använda dynamiskt innehåll i e-posten kan man skicka en enda kampanj till sin lista, men innehållet anpassar sig efter data man har om sina prenumeranter.

Så använder man datan

Exempelvis Amazon använder sig av dynamiskt innehåll för att göra utskick som följer upp tidigare inköp. På samma sätt kan prenumeranternas tidigare aktivitet utnyttjas för att rekommendera innehåll och produkter som relaterar individs intressen.

Det kan naturligtvis vara helt avgörande att rikta sina utskick till rätt kön för att dom över huvud taget ska kunna vara relevanta. Men det kan också räcka att man byter ut en bild med modeller i olika åldrar med exekt samma budskap för att det ska kännas mer relevant så att mottagarna bättre tar till sig budskapet.

Genom att använda dynamiskt innehåll i sina e-postutskick kan man gratulera sina prenumeranter på bemärkelsedagar.

Har man uppgifter om mottagarnas ort, till exempel genom genom att man bett om ett postnummer så går det att inkludera den i ämnesraden och på så vis få en högre öppningsgrad.

Ett lite mer innovativt grepp är att plocka fram väderuppgifter för platsen prenumeranterna befinner sig på för att anpassa en kampanj. Skoföretaget Brook gjorde det och kunde på så sätt inkludera bilder som på ett starkare sätt associerade till mottagarnas verklighet.

Andra tillfällen när det är bra att använda sig av dynamiskt innehåll är i e-postutskick för att påminna om övergivna varukorgar i en e-handel eller för tidsbegränsade erbjudanden. En timer som räknar ned kan öka viljan att utnyttja rabatten.

Artikeln av Mallory Mongeon inehåller bra bilder som illustrerar hur företag i praktiken använt sig av dynamiskt innehåll i sina e-postutskick.

Foto: Generation Gap, Xflickrx, CC BY-SA 2.0

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: