Hur mäter man effekten av SEO-arbetet? – Sustenta Communication

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Hur mäter man effekten av SEO-arbete

Hur mäter man effekten av SEO-arbetet?

Resultat av arbete med SEO tar tid och beror på många faktorer. Så hur mäter man egentligen effekten och säkerställer att man gör rätt saker?

När SEO-arbetet börjar skörda frukt har man ofta hunnit med många olika aktiviteter och det kan vara svårt att avgöra vad som ligger bakom förändringar i rankingen.

Därför är det viktigt att strukturerat mäta resultatet under arbetets gång för att få rätt feedback. Men hur gör man det egentligen?

Frågan hur man mäter resultatet av SEO kan nog Christian Rudolf anses vara en av de bästa att svara på. Han är en av Sveriges mest profilerade experter inom SEO och driver SEO-byrån Topdog.

Svaret på frågan gav Christian genom en video där han berättar hur Topdog arbetar med att mäta resultaten i projekten med sina kunder.

SEO är ett förbättringsprojekt

I grunden är SEO ett förbättringsprojekt av hemsidan.

I Topdogs projektplanering med kunder kan det finnas flera hundra ärenden som ska lösas och tillsammans med kunden jobbar man igenom ärendena i planeringen och bockar av när det är gjort.

Det gör man oavsett vem det är som har löst ärendet, medarbetare på kundföretaget eller externa konsulter. På så vis vet kunden hur man går framåt i projektet.

Kvantitativ mätning av ranking och trafik

Målet är inte en förbättring av webbplatsen i sig, utan att få resultat i bättre ranking i sökresultatet. Som en konsekvens av det kommer mer trafik till webbsidan.

För den här typen av mätning använder TopDog två metoder:

  1. Keywordlistor för enskilda sidor
  2. Mäta hela webbplatsen

Keywordlistor för enskilda sidor

Listor på nyckelfraser läggs in i trackingverktyg. Det finns ett antal olika verktyg, men AccuRanker är ett som Topdog ofta använder.

Där sätts trackingen upp url för url där en sida normalt förväntas ranka på ett antal sökord. Sedan mäts gruppen av keywords för att få ett prestationsmått på den enskilda sidan.

När man sedan gör olika typer av förbättringar vill man se hur sidan presterar bättre i rankingen på Google.

Genom att positiv feedback från trackingverktyget under resans gång vet man att projektet går år rätt håll.

Förutom förändringar på webbplatsen kan det även handla om uppdateringar i Googles algoritm som visar sig i prestationen av olika typer av innehåll på webbplatsen.

Mätning av hela webbplatsen

För att mäta hela webbplatsen använder man andra typer av verktyg. Exempel på verktyg för att mäta hela webbplatsen är Google Search Console (tidigare Webbmaster Tools).

Det finns även tjänster som Ahref och SEMrush som har system för att mäta synligheten i sökresultatet och hur webbsidan beter sig.

Den här mätningen ger en helt annan helhetsbild än att titta på enstaka sidor, vilket är viktigt för att styra genomförandet av projektet i rätt riktning och lära sig under vägen.

Med både kvantitativa och kvalitativa mätmetoderna på plats ger det feedbackloop.

Christian Rudolf avslutar med att poängtera att TopDog inte går in för att bara mäta SEO. Ambitionen är att genom projekt konkret förbättra kundens placeringar i sökresultatet.

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: