Hur du maximerar dina CTA-knappar

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Rött och grönt äpple

Hur du maximerar dina CTA-knappar

Till synes små förändringar i designen kan få ett stort genomslag i effektiviteten. En artikel på EDM designers blogg går igenom ett par konkreta exempel på hur små förändringar i bild, färg och text kan ge helt olika resultat. Här kommer en kortare sammanfattning av artikeln på svenska:

Ett e-postutskick bör innehålla så kallande CTA (Call to Action) som uppmanar läsaren att utföra någon form av handling. Ofta handlar det om att klicka sig vidare en hemsida via en länk i form av en knapp.

Studier visar att enbart en enda CTA i ett mejl ökar konverteringen jämfört med utskick som innehåller flera knappar. När Whirlpool plockade bort tre knappar och enbart lämnade kvar en enda så gick konverteringen upp med 42 procent.

Genom att tydligt beskriva vart knappen leder ökar tryggheten för läsaren och därmed viljan att klicka sig vidare.

Unbounce ökade sin CTR (andel prenumeranter som klickar i ett mejl) med 90 procent enbart genom att byta ut ordet your mot my på sina CTA.

Olika färger signalerar olika saker. En färg som sticker ut kan ge en större effekt, men det är även viktigt att använda färger som harmoniserar med övriga mejlet och att vara konsekvent.

Det finns mycket att testa för att hitta det som passar bäst. Som vanligt när det gäller e-post så finns det inga universala regler, men det här är ett par spännande exempel på vad man prova för att öka konverteringen.

Läs hela artikeln How Should You Craft Your Email CTA? med bilder på edmdesigner.com.

Foto: Pixabay CC0

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: