Grejen med Content Marketing - Sustenta Communication

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Content marketing handlar om att bygga en publik

Grejen med Content Marketing

Content Marketing handlar i grund och botten om att som företag bygga en publik i marknadsföringssyfte. För att bygga en publik krävs det kontinuitet, vilket är en av dom avgörande skillnaderna mot marknadsföring som visserligen har ett bra innehåll (content), men inte har någon kontinuitet.

Jag tror på Content Marketing eftersom resonemanget är logiskt. I det här inlägget kommer jag att börja gå igenom vad grejen är och vad det innebär och vilka för delar det finns med att skapa en publik till skillnad från att rulla ut en kampanj eller jaga delningar och klick. Men det kommer att krävas fler avsnitt för att gräva gropen tillräckligt djup för att någon ska kunna fastna för möjligheterna.

Den bakomliggande orsaken till att bra innehåll är viktigt är det faktum att det blir allt svårare att kasta fram sitt budskap framför potentiella kunder och på så sätt få uppmärksamhet. Folk byter kanal, klickar bort det eller bara struntar i det. Du måste helt enkelt förtjäna din uppmärksamhet och på så vis få din målgrupp att vilja ta till sig ditt innehåll. Då måste det utgå från mottagarens behov.

Därifrån finns det flera olika vägar och dom buntas lätt ihop som ungefär samma sak. Content Marketing, enligt mannen som myntade begreppet, Joe Pulizzi, handlar om att skapa ett värdefullt innehåll i syfte att bygga upp en publik för att sedan kunna sälja sina tjänster och produkter. Just kontinuiteten är det som främst skiljer just Content Marketing från andra begrepp.

Bygg upp förtroende

Genom att faktiskt skapa en publik eller åhörare som följer vad du gör, bygger du upp ett förtroende och kan på sikt påverka deras beteende, förändra det eller stärka det. Men det tar tid att bygga upp en skara människor som faktiskt följer det du gör och vill ha mer av det. Där för är inte Content Markering någon quick-fix, men desto starkare när du verkligen lyckas.

För att verkligen kunna attrahera läsare, lyssnare, tittare, eller vilken typ av media det nu handlar om, krävs det att verkligen hålla händerna på täcket och inte intressera sig för sig själv först och främst, utan faktiskt i första hand producera innehåll för andra. Alldeles för många företag pratar mest om sina egna tjänster och produkter och glömmer vad kunderna faktiskt vill höra. Det ofta en ganska ineffektiv taktik oavsett om det handlar om Content Marketing eller någon annan form av marknadsföring.

Är du intresserad av att få en fin genomgång av vad Content Marketing är och hur du som företagare kan arbeta med det har självaste Joe Pulizzi en bra pod. I poddens korta avsnitt går han igenom sin bok Content Inc om modellen för att bli en framgångsrik innehållsmarknadsförare.

Content inc Podcast

Är du inte sedan tidigare bekant med begreppet Content Marketing eller filosofin bakom är du förmodligen inte övertygad om effektiviteten. Men det kommer mer så småningom.

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: