Kombinera automatiserad e-post och ett nyhetsbrev – Sustenta Communication

Kombinera automatiserad e-post och ett nyhetsbrev

Marknadsföring med e-post kan ske genom nyhetsbrev eller automatiserade e-postutskick. Genom att förstå den grundläggande skillnaden kan man börja kombinera dom två och få en effektivare marknadsföring så att fler öppnar dina utskick.

Bilden visar hur automatiserade utskick skickas till varje mottagare individuellt, medan nyhetsbrevet går till alla mottagare samtidigt.

Skillnaden mellan ett nyhetsbrev och ett automatiserat e-postflöde

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas till en hel lista, eller ett segment av en lista, vid ett och samma tillfälle. Om du börjar bygga en e-postlista från grunden innebär det att du i början bara har ett fåtal prenumeranter som kommer att få nyhetsbrevet.

Det tas ingen hänsyn till om prenumeranten precis har lagts till på listan eller om den har varit prenumererat i flera år. Mottagarna får samma innehåll vid samma tillfälle.

Automatiserad e-post

I exemplet i grafiken skickas en serie med tre e-postutskick som en välkomstserie i och med att en ny prenumerant registrerar sig för nyhetsbrevet. Utskicken går ut individuellt till varje mottagare efter ett schema man har bestämt på förhand.

Alla som prenumererar på nyhetsbrevet kommer att få den automatiserade serien med utskick. Men som får det vid rätt tillfälle som precis nyblivna prenumeranter.

Automatiserade flöden med e-post skickas ut individuellt beroende på någon form av aktivitet, en så kallad trigger. Aktiviteten som sätter igång flödet består ofta i att någon registrerar sin e-postadress.

Om e-postadressen redan finns registrerad i systemet kan ytterligare automatiserade utskick triggas igång av att någon klickar på en länk, öppnar ett visst mejl eller att ett visst datum (till exempel en födelsedag) infaller.

Det går att ha många olika automatiserade utskick för olika tillfällen som används beroende på hur kunder och prenumeranter agerar, vad dom handlar eller visar intresse för.

Om någon visar intresse för en viss produkt kan man skicka en inspirerande video om hur den kan användas. Om någon laddar ned en manual kan man skicka mejl om riktigt bra tilläggstjänster. Ett år efter ett köp kan man påminna om service. Ett automatiserat e-postutskick kan användas till väldigt mycket för att både sälja mer och vårda sina kunder.

Kombinera nyhetsbrev och automatiska utskick

Varje nyhetsbrev bör ha ett välkomstmejl knutet till sig. Alltså ett automatiserat e-postutskick med ditt eget innehåll och från din egen mall, som inte bara är automatgenererat från e-posttjänsten. Detta eftersom det statistiskt sett är det mest öppnade e-postutskicket av alla.

Välkomstmejlet kan byggas ut till en hel serie med utskick till nya prenumeranter. Nyhetsbrevet kan komma under introduktionsserien, eller så väljer man att börja inkludera nya prenumeranter först efter att dom inledande utskicken har gått iväg.

Det går också att lägga till automatiserade utskick som förstärker och fördjupar ett visat intresse från nyhetsbrevet. Om någon till exempel klickar på en länk som vittnar om intresse för en specifik produkt kan man skicka ytterligare mejl som är relevanta för just den personen. Övriga prenumeranter som inte visat samma intresse slipper då få just det utskicket som bara är relevant för ett fåtal.

Kom igång med dina egna utskick

Har du inte kommit igång med din e-postmarknadsföring, eller om du har ett nyhetsbrev som du skulle vilja komplettera med automatiserade e-postutskick så kan du få hjälp.

Vill du göra jobbet själv får du tydliga instruktioner för hur du gör i MailChimp:

  1. Första steget att skaffa en ESP
  2. Så skickar du första nyhetsbrevet
  3. Kom igång med automatiserad e-post

Vill du ha ännu mer hjälp så har Sustenta färdiga tjänstepaket för att få en kickstart på e-postmarknadsföringen.

Lämna en kommentar