Samla in e-postadresser, så gör man

Hur samlar man in e-postadresser?

Man kan samla in e-postadresser i alla sammanhang där man har kontakt med kunder och potentiella kunder. Här kommer ett par exempel:

Samla in e-postadresser via hemsidan

Ha synliga formulär där besökarna erbjuds något mot sin e-postadress. Det kan vara ett intressant nyhetsbrev, en rapport eller en katalog. Formulären kan vara statiska eller dyka upp på olika sätt. Det finns många tjänster som erbjuder olika former av formulär eller så kallade opt-in.

Att bara be om en e-postadress är förmodligen inte tillräckligt, någonting måste erbjudas i utbyte som är tillräckligt relevant och intressant för mottagaren att låta er kontakta denne. Marknadsför därför det som ni har att erbjuda och om det är ett nyhetsbrev, berätta varför det är värt att prenumerera på.

Samla in via mässa eller butik

Det går att ha ett vanligt papper där besökarna skriver upp sin e-postadress. Det innebär däremot manuellt arbete och risk för att feltolka handstilen. Istället kan man ha en surfplatta med en app där besökarna själva får skriva in sin e-postadress som automatiskt läggs till på prenumerantlistan.

Genom att koppla formuläret mot en lista i sin e-posttjänst sker allting per automatik. Det går även att samla in e-postadresser offline. När surfplattan sedan kopplas upp mot nätet så kommer e-postadresserna att föras över till listan.

En annan fördel med att ha ett digitalt formulär istället för en handskriven lista är att det inte innebär några ledtider. Risken finns att en manuellt lista blir liggande innan e-postadresserna skrivs in på rätt ställe. Finns det välkomstmejl, eller något annat automatiserat uppföljningsutskick kopplat till listan kommer det att dröja innan det skickas ut. Med en digital lista kan kunden ha ett mejl i sin inkorg innan denne lämnat butiken eller kommit hem från mässan, och då blir det mycket mer relevant.

Passa på vid köp

Är ett köp på webben är det ofta helt naturligt och oftast till och med nödvändigt att be om en e-postadress. I och med att e-postadressen oftast är helt central för all kommunikation i samband med köpet, som att skicka orderbekräftelser och kvitton, finns alla möjligheter att ta tillfället i akt och förstärka upplevelsen kring köpet.

E-postadressen kan användas för uppföljning, vilket dom flesta kunder uppskattar eller till och med förväntar sig. En del företag erbjuder en rabatt mot att man lämnar ytterligare uppgifter, för att till exempel gå med i en kundklubb. Ju fler uppgifter ni har om era kunder och som går att knyta till e-postadressen, ju mer riktade och relevanta kan utskicken göras. Däremot är det en bra tumregel att ta det försiktigt med att begära för många uppgifter på en gång om inte användningen kan motiveras eftersom det riskerar att få folk att bli skeptiska och inte lämnar ifrån sig någonting alls.

Köpa listor

Det går att köpa listor med e-postadresser för att kunna göra massutskick, men det är ingenting som Sustenta rekommenderar. Många e-posttjänster förbjuder det i sina regler eftersom det både kan vara olagligt och ställa till problem med spamfilter.

Det är inte olagligt att köpa listor i sig eftersom mottagarna antingen kan ha godkänt att ta emot e-postutskick från tredjepart eller så är det företagsadresser, för vilka reglerna är lite annorlunda.

Däremot saknas engagemanget och frivilligheten hos mottagarna vilket gör att kvaliteten blir väldigt dålig och det riskerar att skapa irritation, med rapporteringar om spam som följd. Att utskicken spamrapporteras kan ställa till stora problem eftersom spamfiltren helt enkelt kommer att stoppa era utskick i framtiden även om ni då har ändrat taktik och börjat samla in e-postadresser på andra sätt.

I andra sammanhang

Det går att samla in e-postadresser i alla sammanhang som man träffar potentiella kunder eller personer som kan vara intressanta att kommunicera med på olika sätt.

Nyhetsbrevet kan marknadsföras i e-postsignaturen med en länk till ett prenumerationsformulär.

Lägg till lite reklam för nyhetsbrevet på visitkortet och berätta varför det är värt att prenumerera på. Länka med en qr-kod.

Se till att ha enkelt tillgång till prenumerationslistan i din smartphone, så går det att lägga till alla personer du träffar och som är intresserade av det ni skriver om.

Lämna en kommentar

Lägg till ditt svar