E-posten lever ännu bland svenskarna - Sustenta Communication

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

epsoten lever, svenskarna och internet 2015

E-posten lever ännu bland svenskarna

Ryktet om dess död är kraftigt överdrivet. E-posten lever bland svenskarna, i alla fall gjorde den det under 2015 enligt rapporten Svenskarna och internet 2015. 

Rapporten har delat upp frågan i två delar och dels frågat hur många som läser det andra skriver, dels frågat hur man själv kommunicerar i olika digitala kanaler. När det gäller e-posten är siffrorna identiska. Alla aktiva  användare, det vill säga 94 procent av befolkningen över 12 år, både läser och skriver e-post. Det är en stor skillnad mot Facebook där allt fler bli passiva användare utan att göra egna uppdateringar.

e-posten lever 2015 enligt svenskarna och internt

Vanligaste kanalerna för att kommunicera digitalt.

Jag tror att rapporten och dom siffrorna kan slå hål på e-postens omedelbara död. Nästan alla använder e-post. Den stora majoriteten av vuxna yrkesarbetande personer använder den dessutom dagligen och är aktiva i sin kommunikation. Det är inte heller troligt att den kommer att försvinna över en natt eftersom den är såpass inarbetad och har överlevt skiftet till en allt mer mobil digital värld.

Däremot är det mer spännande att spekulera kring framtiden. Om man istället tittar på barn från 7 år och upp till åldern 16-19 år är e-posten, knappast chockerande, inte särskilt dominant. Men användandet ökar kraftigt med åldern.

Det som rapporten däremot inte tar upp är vad man använder dom olika kanalerna till.

Det är en inte allt för vågad gissningar att högskole- och gymnasieungdomar i ganska hög grad använder e-posten till skolrelaterad kommunikation och chattar eller sociala nätverk för den privata kommunikationen när dom får bestämma själva.

barns kommunikation över nätet svenskarna och internet 2015

Kanaler barn använder på nätet.

Vad det innebär för framtiden är svårt att säga. E-posten har egenskaper som chattappar inte har. Den är bred, internationell och oberoende (ägs inte av ett företag). Däremot känns den inte lika rapp och enkel om en del andra kanaler. E-posten har även en historia som det går att spåra bakåt i tiden och det är enkelt att inkludera flera personer från olika organisationer. Alla som jobbar på kontor har trots allt en mejladress dom använder.

Frågan är därför om dom yngre kommer att ta med sig sina nya kommunikationskanaler ut i arbetslivet, eller om dom kommer att byta till e-posten och anpassa sig? Rimligtvis ligger svaret på frågan någonstans mittemellan. En del av kommunikationen kommer att flyttas till chattappar, men på ett eller annat sätt kommer e-posten att leva kvar och vara en viktig bas när andra kanaler hela tiden förändras.

Om e-posten lever även 2025 får vi avvakta och se. Trenden är naturligtvis intressant att studera. Att den kommer vara död har jag personligen svårt att se eftersom det ännu inte finns ett alternativ som kan ta platsen. Däremot finns det en uppsjö av alternativ till delar av dess funktioner, därför kommer användningen inte att se ut på precis samma sätt.

Källa: Rapporten Svenskarna och internet 2015 utgiven av IIS (Internetstiftelsen i Sverige)

 

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: