Det är Content Marketing - Sustenta Communication

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Det är content marketing

Det är Content Marketing

Content marketing handlar om att skapa värde för kunden genom att leverera något kul eller matnyttigt. Utgår man från tanken att det handlar om att bygga en publik så faller många av dom andra bitarna naturligt på plats kring vad som är content marketing eller inte är det.

Content marketing är ingenting nytt, men begreppet är ett buzz word. ett trendigt ord som använts allt mer inom marknadsföringen dom senaste åren.

googlingar-pa-content-marketing-2011-2016

Från Google trends. Kurvan är ett index där 100 är den populäraste veckan.

Syftet med content marketing är inte att underhålla, men det kan vara ett medel för att knyta nya och gamla kunder närmare till företaget och dess produkter.

Företag som först och främst fokuserar på att prata om sig själva och sina produkter får mindre effekt av sin marknadsföring när mottagarna i allt högre grad bestämmer vilka budskap dom vill ta emot och möjligheterna att stänga av det oönskade ökar. Det gäller alltså att leverera marknadsföringen som relevant innehåll.

Content marketings popularitet kan förklaras som en motreaktion till disruptive marketing. Alltså marknadsföring som tränger sig på och stör utan att vi ber om det. Det kan vara blinkande banners i webbläsaren till TV-reklam som visar nya yoghurtsmaker när filmen är som mest spännande.

Först slutar vi lägga märke till bannern så att vi mentalt inte ser den. Men sedan installerar vi en adblocker så att vi inte ens blir medvetna om dess existens. På TV har vi vant oss vid att gå på toa eller koka kaffe under reklamen. Men nu börjar vi mer och mer strunta i att titta på reklam-TV helt och hållet och väljer Netflix istället.

Marknadsföringen måste alltså förändras för att kunna ge effekt.

Definitionen av content marketing

Det finns ingen total enighet om vad som faktiskt är content marketing bland marknadsförare. En del tycker inte att definitionen är så viktig och andra att det är all marknadsföring med ett innehåll. Men då har man inte riktigt tagit till sig idén och det blir lätt lite förvirrat.

Begreppet myntades av marknadsföraren Joe Pulizzi och hans företag, amerikanska Content marketing institute, definierar det så här:

“Syftet med content marketing är att attrahera och behålla kunder genom att konsekvent skapa och kuratera relevant och värdefullt innehåll med avsikten att ändra eller stärka kundens beteende. Det är en pågående process som helst ska integreras i din övergripande marknadsstrategi och fokuserar på mediakanaler som du själv äger, inte hyr.”

Kan du leverera intressant, relevant, informativt och utbildande innehåll till dina potentiella kunder kommer det att stärka ditt varumärke och dina produkter. Du gör det för att bygga en publik och kräver kontinuitet och långsiktighet.

Med den här definitionen är content marketing och marketing with content inte samma sak. Content marketing är en strategi där man långsiktigt får sina potentiella kunder att frivilligt följa det innehåll som företaget producerar. Det optimala är att dom på olika sätt blir prenumeranter av innehållet eftersom det är den mest lojala formen av följare som det blir lätt att leverera till.

Enligt Joe Pulizzi är inte en enskild kampanj, med aldrig så bra inneåll, content marketing. Det är en engångsföreteelse som inte syftar till att långsiktigt skapa ett värde.

Det kan låta petigt, men handlar om att förstå på vilket sätt content marketing skapar en stort värde för företaget som gör det lättare att nå sina affärsmål. Alltså genom ett strategiskt förhållningssätt till sitt innehåll, inte som en kortsiktig taktik.

Relationer kräver lite tålamod

Vill du verkligen arbeta med content marketing och inte bara flika in någonting matnyttigt i den vanliga säljande marknadsföringen gäller det att ha lite tålamod.

Det kan ta ett litet tag att bygga en förtroendefull relation och det måste finnas en regelbundenhet. Att bygga upp en läsekrets av ett nyhetsbrev kan ta ett tag, men så småningom kommer prenumeranterna att förvänta sig att du kontaktar dom.

E-postkampanjer med syftet att få snabba avslut kan naturligtvis också vara fungera, men syftet är ett annat. Dom är enkla att omedelbart mäta i siffror och försäljningsresultat. Däremot är risken stor att den långsiktiga effekten är liten.

Dessutom riskerar dom att slå negativt mot varumärket om man inte passar sig. Ett företag som alltid vill kränga slår man lätt ifrån sig, medan ett företag som faktiskt ärligt försöker hjälpa till för det mesta även förtjänar rätten att vilja sälja ibland.

Just regelbundenheten skapar ett värde i sig.

Kontrollera din kanal

Det där med att själv äga sina egna kanaler är också en viktig aspekt. Visst kan du leverera innehållet på Facebook och andra sociala medier, men tänk på att du inte har samma kontroll som över hemsidan och e-posten. Eftersom content marketing handlar om att bygga en publik. Därför är det vettigt att själv kontrollera kanalen som når ut till publiken. Läs mer här om faran i att vara beroende av andras kanaler.

Genom e-posten når du alla dina prenumeranter med ett utskick. Det kan såklart kosta lite beroende på vilka verktyg du använder, men har du bara kontroll över din prenumerantlista kan du alltid byta leverantör om det blir oväntade förändringar eller prishöjningar.

Facebook tar betalt och du kan inte veta vad det kostar imorgon eller om dom väljer att möblera om plattformen. Bygger du upp din publik och dina relationer på sociala medier sitter du i knät på företaget som hanterar plattformen som sätter villkor och begränsningar.

Det har redan hänt ett antal gånger att Facebook och andra sociala medier över en natt ändrat på förutsättningarna för att nå ut till sina fans och gillare som företag med stora resurser och mycket möda lyckats knyta till sig. Det är alltid en överhängande risk om man bygger sina relationer på någon annans plattform.

Självklart kan du hitta nya kunder även på Facebook eller LinkedIn. Men fundera över en strategi för att få över dom till en kanal som du kan kontrollera i så stor utsträckning som möjligt.

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på:

Lämna en kommentar