Vad innebär en konvertering? – Sustenta Communication

Vad innebär en konvertering?

En konvertering eller conversion innebär en omvandling. I marknadsföring är det att man får en besökare på webbplatsen eller en mottagare att göra det man vill att denne ska göra, i många fall att genomföra ett köp och bli kund.  I det fallet går konverteringen från besökare till kund. Konvertering är inte knutet till digital marknadsföring, men är ett väldigt centralt begrepp i den digitala världen och e-handel.

En konvertering som resulterar köp kan också ganska enkelt tillskrivas ett värde och det går då att räkna ut vad en konvertering är värd. Ofta handlar marknadsföring om att generera konverteringar och att mäta värdet eller effektiviteten på insatserna utifrån dessa.

Det är däremot inte alltid en konvertering handlar om att sälja direkt, det kan även vara en konvertering att få en ny prenumerant på sin e-postlista för nyhetsbrevet om det är målet med en aktivitet. Finns det ett formulär på webbplatsen kan man då mäta konverteringsgraden, alltså hur stor andel av dom som ser formuläret som registrerar sin e-postadress.

Oavsett vad syftet med den digitala marknadsföringen är finns det stor anledning att arbeta med olika typer av konverteringar eftersom det då blir lättare att avgöra om man faktiskt lyckas åstadkomma det man på förhand förutsatt sig. Eftersom digital marknadsföring genererar data för alla aktiviteter kan man med hjälp av konverteringar få data visar detta.

Mikrokonverteringar och makrokonverteringar

Slutmålet för dom allra flesta företag är att marknadsföringen ska leda till betalande kunder. Men för att en besökare i dina digitala kanaler ska genomföra ett köp krävs det ofta flera små steg som steg för steg leder fram till slutmålet. Att bara presentera en annons och be någon köpa är svårt att lyckas med. Därför pratar man om mikro- och makrokonverteringar.

Mikrokonverteringar är små delmål som visar på ett engagemang hos besökare och potentiella kunder, medan makrokonverteringen är slutmålet, alltså en affär i reda pengar.

Mikrokonverteringen kan bestå i att en besökare laddar ned ett dokument, läser flera artiklar på hemsidan eller ser en presentationsvideo. Helt enkelt gör sådant som skapar en relation till företaget och som gör att besökaren mognar för att så småningom ta beslutet till en makrokonvertering och genomföra en affär.