Vad betyder CTA? – Sustenta Communication

Vad betyder CTA?

CTA eller Call-to-action är en aktivitet som man vill att en besökare på webbplatsen eller en mottagare av ett e-postutskick ska utföra. Det handlar oftast om en uppmaning om att klicka på en knapp, en länk eller en bild. Syftet kan vara att slussas vidare till en artikel, att ladda ned ett dokument eller att komma till en produktsida i webbshopen.

I ett e-postmeddelande innebär en CTA att mottagare mejlet förflyttas från e-postklienten till exempelvis en hemsida eller en webbshop.

Därför är call-to-action viktigt

I e-postmarknadsföring och all annan digital marknadsföring är CTA ett centralt begrepp eftersom man vill att mottagaren av budskapet på något sätt ska agera. Det är nära sammankopplat med begreppet konverteringalltså att ta en potentiell kund vidare i köpprocessen.

Många gånger kommer det att krävas flera steg för någon att bli en ny kund. Därför gäller det som säljande företag att vara tydlig och leda vidare till nästa steg. En bra utformad call-to-action handlar om att göra det enkelt att förstå vad man förväntas göra så att det känns naturligt.

Det är också viktigt eftersom aktiviteten går att mäta. Därför blir det svårt att mäta effekten av ett e-postutskick utan CTA. E-posttjänsten kommer bara att registrera utskicket som öppnat, men i och med att mottagarna klickar sig vidare får man statistik som tydligare visar på vilka som är intresserade av innehållet.

Varje gång som det krävs en aktivitet för att ta nästa steg kommer en del att ramla bort, men å andra sidan har dom som är kvar visat ett större intresse för innehållet, produkterna eller vad det nu gäller.

För att öka effekten av sin digitala marknadsföring är det viktigt att se över sina call-to-action för att tappa så få som möjligt i i varje steg och konvertera fler. Ett vanligt sätt att göra det på är genom så kallade A/B-test som kan bestå av att man visar en knapp för hälften av besökarna och en annan knapp för den andra hälften. Då kan man se vilken typ av uppmaning som lockar till flest klick.