Vad är sökmotoroptimering? – Sustenta Communication
Vad är sökmotorsoptimering?

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotorsoptimering, ofta förkortat SEO (Search Engine Optimization) syftar till att anpassa texter och annat innehåll på en webbplats för att enkelt kunna hittas och indexeras av Googles sökmotor. Det vill säga den vanliga sökrutan i Google.

Googles välkända sökmotor

Oftast handlar det om att en artikel fokuseras för att visas högt upp i Googles sökresultat för vissa sökord eller sökfraser som kan ge besök från potentiella kunder till företagets webbplats.

Sökresultatet är listan som du ser efter en googling som den här.

Googles lista med sökresultat

Det finns visserligen flera sökmotorer, som Bing och Yahoo, men Google har en enormt stor marknadsandel (över 90 procent i Sverige) av andelen sökningar. Därför handlar sökmotorsoptimering först och främst om att optimera sitt innehåll för Googles sökmotor.

Googles andel av sökningarna 2016

Googles robotar söker av enorma mängder data på miljontals webbplatser över hela världen. När en fråga skrivs in i Google, alltså en när en googling sker, försöker Googles sökmotor att hitta det lämpligaste svaret.

Sökmotorn har en formell, en så kallad algoritm, som tittar på ett antal olika element för att bedöma vilket svar som ger det bästa svaret och den bästa upplevelsen för användaren som skrivit in frågan i sökmotorn.

Svaret presenteras som en lista med förslag i form av främst textlänkar, men även bilder och filmer.

Sökmotorsoptimering handlar om att genom olika tekniker visa för Googles algoritm att en artikel, eller annat innehåll på en webbplats, är det bästa svaret på en viss sökfråga och därmed hamna högt upp i sökresultatet.

Sökresultaten avgör ett köp

Det har blivit en standardprocedur för många konsumenter att innan man genomför ett köp av varor och tjänster, oavsett om det sker online eller i en vanlig butik, först göra efterforskningar genom att googla.

Det innebär att företag som hamnar högt upp i sökresultaten också får många besökare av potentiella kunder till sin webbplats.

Den som bara säljer genom e-handel kommer att få det väldigt svårt utan bra placeringar i Googles sökresultat.

Dom företag som inte hamnar högt upp i sökresultaten kommer att ha en klar konkurrensnackdel. Beroende på bransch kan det vara mer eller mindre förödande.

Googles sökresultat har en avgörande inverkan på vilken produkt eller tjänst konsumenten i slutändan kommer att välja. Den som syns bäst kommer att sälja mest. Därför är sökmotorsoptimering så viktigt.

Betalda och organiska sökresultat

Det finns två sätt att hamna högt upp i sökresultaten:

  1. Genom att betala för annonser på Googles annonsplattform AdWords.
  2. Genom att sökmotorsoptimera, alltså arbeta med SEO.

Så här ser ser resultatet ut för sökfrasen bra+hundfoder.

svar på sökfråga om hundfoder i google 595

Länkarna i grönt är dom webbsidor som Google bedömer ger det bästa svaret på sökfrågan. Det kallas för organiskt sökresultat.

Ett klick på en länk i det organiska sökresultatet kostar ingenting för företaget.

Resultatet i den skära rutan är inte SEO utan betalda annonser. Det kallas för betalt sökresultat eller paid search.

Ett klick på en länk i det betalda sökresultatet innebär att företaget betalar för det till Google enligt en auktionsmodell.

Sökmotorsoptimering, eller SEO, syftar till att nå bra placeringar i den gröna rutan genom att visa för Google att en webbsida håller hög kvalitet och ger ett bra svar på specifika sökord.

Googles storhet bygger på bra svar

Det är bra att ha en grundläggande förståelse för Googles affärsmodell och bakgrund.

Google slog igenom och växte till en gigant genom att kunna ge mycket bättre svar än andra sökmotorer. som till exempel Alta Vista. Alltså levererade Google sökresultat som gav tillfredsställande svar på alla miljarder frågor som nätsurfare ställde.

Under åren har Googles algoritm utvecklats och den bli allt bättre på att förstå vad vi vill veta genom våra googlingar.

Så länge vi får bäst svar av Google kommer vi att fortsätta använda sökmotorn. Börjar någon annan ge bättre svar är Googles ställning hotad.

I och med att vi söker så stor del av vår information på Google är det också attraktivt för företag att annonsera i sökmotorn.

Google måste ha en balans mellan organiska sökresultat och betalda sökresultat. Dom organiska som baseras på kvalitet är för att vi ska använda Googles sökmotor. Dom betalda annonsplatserna gör att Google tjänar enorma pengar och dominerar annonsmarknaden på internet.

Inte bara text

Sökmotorsoptimering handlar inte bara om text. Det går även att optimera bilder och video för att synas högre upp i resultaten. Video blir allt vanligare och eftersom YouTube ägs av Google presenteras även filmer i sökresultaten.

När Google bedömer att bilder och filmer ger ett bättre svar än textlänkar. För sökfrågan Zlatans+snyggaste+målgester ser det ut så här:

Olika media som sökresultat i Google

Ett företag som lyckas att placera sig bra i dom sökresultaten genom att sökmotorsoptimera för rätt sökfraser kan få många besök av potentiella kunder till sin webbplats alldeles gratis. Därför är det bra att lära sig grunderna i sökmotorsoptimering.