Vad är responsiv design? – Sustenta Communication

Vad är responsiv design?

Responsiv design innebär att webbsidan eller e-postutskicket anpassar sig till mottagarens skärmstorlek. Det är väldigt viktigt för att öka läsbarheten och därmed viljan att ta till sig innehållet på mindre skärmar som till exempel en smartphone.

Responsiv design anpassar sig för lika skärmstorlekar

Responsiv design svarar på skärmstorleken.

Ett e-postutskick eller en webbsida som har flera kolumner om det visas på en stationär dator kan möbleras om automatiskt till en kolumn när det visas på en mobiltelefon. Den vänstra kolumnen hamnar normalt sett överst, vilket innebär att kolumnerna till höger hamnar långt ned och kommer att kräva scrollning för att kunna ses.

En högerkolumn, där man till exempel lägger annonser, information och olika typer av widgets hamnar ofta väldigt långt ned på sidan. Det är viktigt att ha i åtanke när man producerar innehållet på en stor skärm. Till exempel kan radbrytningar hamna helt annorlunda och information som är enkel att se på datorn hamnar långt ned på en mobilversion. Det är också viktigt att komma ihåg att innehållet kan hamna på lite olika sätt beroende på vilken webbläsare besökaren på en webbplats använder. För e-postutskick kan e-postklienten göra att innehåll ser väldigt olika ut för olika mottagare om inte mallen för utskicket är välgjord.

Designa för mobilen först

Det går att skapa separata webbsidor för datorer och mobiltelefoner, men det kräver mycket underhåll och dubbelarbete. Med en responsiv design skapar man istället en enda version som anpassar sig efter mottagarens skärm.

Genom att designa för mobilen först blir det naturligt att se till att det som är viktigast också syns oberoende av vilket skärm mottagaren av budskapet använder. I och med att allt mer innehåll konsumeras på mindre skärmar är det viktigt, men det är en generell trend. Se till att analysera trafiken på din egen webbplats för att se vilka skärmstorlekar som är vanligast att besökarna använder.