Vad är opt-in och dubbel opt-in? – Sustenta Communication

Vad är opt-in och dubbel opt-in?

Opt-in innebär att aktivt visa sitt godkännande genom att fylla i ett formulär eller klicka i en ruta. Motsatsen, opt-out, är när utgångspunkten är ett godkännande och att det krävs ett aktivt val för att inte göra det. I den här beskrivningen handlar opt-in om valet att bli prenumerant på ett nyhetsbrev eller ett annat e-postutskick, ofta i form av ett enkelt webbformulär.

Genom opt-in-formuläret ger den nya prenumeranten sitt godkännande till att få e-post genom att ange sin e-postadress och bekräftar det med en knapptryckning. Formuläret kan även innehålla information om till exempel namn, adress, företag eller intressen.

Dubbel opt-in

För att höja kvaliteten på prenumerationen kan man även kräva double opt-in.

Double opt-in innebär att en registrering till ett e-postutskick även måste bekräftas av mottagaren. Ett bekräftelsemejl skickas i samband med registreringen och mottagaren måste klicka på en bekräftelselänk innan e-postadressen läggs till på prenumerantlistan.

Det finns flera fördelar med double opt-in. Genom bekräftelsen undviks att felaktiga e-postadresser förs upp på listan. Det höjer kvaliteten på prenumeranterna eftersom dom måste visa sitt intresse två gånger. Dessutom är det bra för att minska risken att fastna i spamfilter och ger prenumeranten en möjlighet att redan vid registreringen se till att utskicket inte hamnar i skräpposten.

Vad är bäst, singel eller dubbel?

Vad som är att föredra, singel- eller opt-in är snarast en fråga om tycke och smak eftersom båda har sina fördelar. Det alternativ som e-posttjänster föredrar är oftast double opt-in, men dom har lite andra skäl till det än vad du kanske är ute efter. Eftersom double opt-in i större grad garanterar bra listor där mottagarna har bekräftat både att e-postadressen är korrekt och att dom vill ha utskicken är det en fördel för e-posttjänster som är noga med att följa lagar och vill motverka spam då det påverkar ryktet för deras servrar hos spamfiltren.

Hos e-postmarknadsförare går meningarna isär och huvudfrågan är om det är viktigast med kvalitet eller kvantitet på e-postlistan.