5 avgörande skillnader mellan e-post och sociala medier

Vill du ha hjälp att sälja bättre på nätet?

Äpplen och päron

5 avgörande skillnader mellan e-post och sociala medier

Det är inte ovanligt att e-posten ställs mot sociala medier i valet av marknadskanaler. Det är viktigt att fundera kring innebörden av ett par avgörande skillnader eftersom det påverkar kommunikationen med kunderna. Annars finns risken att man kör på det som verkar hetast eller där man själv känner sig mest bekväm att publicera.

1. Offentligheten i cyberrymden

En grundläggande skillnad är att man inte publicerar någonting publikt genom e-posten. På Facebook, Twitter och LinkedIn kan du skriva en artikel, en kommentar eller lägga  upp en bild så att den blir offentlig för vem som helst att ta del av i cyberrymden.

Ofta kompletteras såväl e-post som sociala medier med en hemsida i marknadsföringssammanhang och någon form av uppmaning, eller call-to-action, att fortsätta läsa där.

2. Alla är aktiva användare av e-post

Runt 100 procent av alla som är online har ett e-postkonto och är dessutom aktiva användare. Det kan finnas undantag beroende hur du segmenterar dina kunder, men med största sannolikhet är inte varenda en av din kunder aktiva på Facebook regelbundet, ännu mindre troligt på Twitter och definitivt inte på Google+.

Det är nästan alltid e-posten som är standard för att identifiera sig och skapa inloggningar på olika konton (även om Facebook i sällsynta fall kan finnas som alternativ). Det är till e-posten bekräftelser, fakturor, biljetter och vad det nu kan vara skickas.

Eftersom så många viktiga dokument går via e-posten är det faktiskt svårt att inte vara en aktiv användare.

3. Facebook är ett företag

Din prenumerantlista för e-postutskick tillhör dig och ingen annan. Överenskommelsen att skicka e-post är gjord direkt mellan dig eller ditt företag och mottagaren.

Om någon lajkar ditt företag på Facebook är det Facebooks regler som styr er kommunikation. Oavsett vad ni kommer överens om sinsemellan är det Facebook som bestämmer vad som kommer att visas i din gillares flöde.

Det är väldigt tydligt om man har en företagssida. I genomsnitt kommer bara ett par procent av dina gillare att se dina aktiviteter i sitt flöde. Genom hårt arbete och hög relevans går det att öka procenten, men Facebook kommer aldrig att öppna kranarna fullt ut.

Är du beredd att betala för att få ut ditt budskap så har Facebook bra verktyg för att pricka rätt målgrupp. Men du kommer att få väldigt lite gratis.

4. E-posten glömmer ingen

Den viktigaste orsaken till att kunder lämnar är inte att dom är missnöjda. Även nöjda kunder byter leverantör för att dom känner sig bortglömda.

Eftersom alla använder e-post kan den hjälpa dig i arbetet mot 100 procent ihågkomna kunder. Ser du till att få in en mejladress från dina kontakter kan du också se till att dom åtminstone får en liten hälsning mellan varven.

Eftersom väldigt många affärer innebär någon form av e-postkorrespondens är det helt naturligt att företag ber om en mejladress. Det finns inte samma möjligheter i andra digitala kanaler, även om det växande intresset för LinkedIn gör att fler yrkesmässiga kontakter kan samlas där.

Utskicken kan sedan utvecklas och metoderna förfinas. Men det grundläggande är att åtminstone meddela att du lever mellan varven. Något som ärligt talat kan vara rätt tufft att hinna med i praktiken!

5. Du kan vara personlig och individanpassa

E-post är inget massmedium där du publicerar ditt innehåll på ett ställe för alla. Kommunikationen skickas individuellt till mottagaren.

Texten kommer bara att läsas i ett privat forum, i inkorgen, och det ger möjligheten att sätta en personligare ton därefter. Det går såklart att hitta ett personligt tilltal i sociala medier också, men det är trots allt först och främst ett offentligt forum.

Det finns inte heller något som hindrar att innehållet i e-postutskick är individuellt för varje mottagare. Statistiken ger en bra kunskap om vad dina kunder gillar och kan användas så att innehållet inte bara varierar, utan också bygger på personliga preferenser.

Din e-post kan också triggas igång av dina kunders aktiviteter. Det gör att din kommunikation utgår från varje individs agerande som visar på nyfikenhet och intresse.

…men det ena utesluter inte det andra

Skillnaden mellan e-posten och sociala medier innebär inte att man måste välja det ena eller andra. Olika kanaler kan stötta och komplettera varandra.

I den digitala världen räcker det att markera en artikel, trycka på crtl+c och ctrl+v …och voilá, så finns den publicerad på ett ställe till.

Det viktiga är att ha en klar idé bakom valet av en kanal och anpassa innehåll och strategi därefter. Därför är det viktigt att känna till skillnader mellan e-post och sociala medier. Eftersom tiden är en begränsad resurs är det också nödvändigt att prioritera.

Tror du att någon annan kan ha glädje av den här artikeln så får du gärna dela den.

Om författaren Torbjörn Sandblad

"Jag lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. I kombination med min bakgrund som företagsekonom och ett flertal år som säljare ute på fältet ser jag hur den digitala marknadsföringen både kan ge fantastiska data och samarbeta med det personliga mötet för att förbättra försäljningen och nå affärsmålen. Alla mina blogginlägg har som syfte att ge en ny idé eller insikt för hur ni kan bli ännu bättre på att nå ut till era kunder i digitala kanaler."

följ mig på: